Afdrukken

Werkgelegenheid bij Gemeenten 2012

Werkgelegenheid bij Gemeenten 2012

Aantal leidinggevenden
Gemeenten hadden in 2012 gemiddeld per 100 medewerkers 6,1 leidinggevenden. Hiermee is de 'span of control' van leidinggevenden bij gemeenten in 2012 wederom toegenomen. Het aantal leidinggevenden per 100 medewerkers is het sterkst gedaald bij 100.000+ gemeenten. Bij de gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners is de 'span of control' al jaren het grootst. De afgelopen jaren is steeds sprake geweest van een toename van het aandeel vrouwelijke leidinggevenden. In 2012 was er een stijging van 0,3 procentpunt tot 30,8%. In de kleinste gemeentegrootteklasse is het aandeel vrouwen in leidinggevende functies toegenomen van 25,2 % naar 28,4%. Gemeenten met 10.000 tot 20.000 inwoners beschikken in 2012 met 26% over het laagste percentage vrouwelijke leidinggevenden.


pagina
3