Meer resultaten voor van werk naar werk overheid

 
van werk naar werk overheid
Van werk naar werk-beleid VWNW Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
U bevindt zich hier: P-Direkt Informatie rijkspersoneel Mijn werk Organisatieverandering Van werk naar werk-beleid VWNW. Zoek binnen P-Direkt Zoek. Van werk naar werk-beleid VWNW. Het Van Werk Naar Werk-beleid VWNW biedt regelingen en voorzieningen bij begeleiding naar ander werk als uw organisatie gaat veranderen.
vacatures overheid
Van-werk-naar-werk-traject CAR-UWO.
Sancties tijdens het VWNW-traject. Het van-werk-naar-werk-traject VWNW-traject is van toepassing op de medewerker die boventallig wordt verklaard en die een dienstverband van twee jaar of langer heeft bij dezelfde gemeente. Het belang van werk gaat boven dat van een uitkering.
outplacementtraject
Van Werk naar Werk CNV Overheid.
Over CNV Overheid. Wie wij zijn. Van Werk naar Werk. Van Werk naar Werk. Van Werk naar Werk. Hoe werkt het in de praktijk? Hoe kan ik hulp krijgen? Van Werk naar Werk. De bonden in de rijkssector hebben met werkgever Rijk een akkoord gesloten voor het sociaal beleid bij het Rijk: Van Werk naar Werk.
outplacementtraject
Akkoord op Van Werk naar Werk VNNW binnen de rijksoverheid Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl.
Het is een samenhangend en evenwichtig pakket geworden waar de leden van de vakbonden mee hebben ingestemd. FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF zijn, net als minister Plasterk, tevreden dat ze na intensieve onderhandelingen tot deze overeenkomst zijn gekomen. Belangrijke nieuwe elementen in de afspraken voor Van Werk naar Werk zijn.:
Van werk naar werk verlengd tot 1 januari 2018 VMHA-ARWI.
Van werk naar werk. De overheid heeft regels voor sociaal beleid bij reorganisaties afgesproken met de vakbonden waaronder de CMHF: het van beleid van werk naar werk VWNW. Daarnaast kan er per ministerie verschil optreden in de uitvoering. Er kan behoefte zijn aan maatwerk en hiervoor is in het DGO een afspraak gemaakt met de secretaris generaal.
Circulaire uitvoering overeenkomst VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk.
Den Haag, 28 juni 2017. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Namens de Algemene Centrale van Overheidspersoneel FNV, Namens het Ambtenarencentrum, Namens de Christelijke Centrale van Overheids en Onderwijspersoneel, Namens de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen., BIJLAGE: WIJZE VAN MONITORING VOORZIENINGEN BWWW. Paragraaf 6.4: verlenging uitkering bwWW tot AOW-leeftijd. Vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021 wordt de instroom in de uitkering op grond van de bwWW en na ontslag op grond van artikel 99 ARAR gevolgd voor de toepassing van de verlenging van de uitkering tot aan de AOW-leeftijd. Hiervoor vindt opbouw plaats van een geanonimiseerd bestand naar.:
Oneigenlijke uitvoering van Van Werk Naar Werk VWNW beleid? De Rijdende Rechter.
Zoek direct naar informatie. U bent hier. Home Forums Conflict tussen werkgever en werknemer Voorwaarden ontslag Oneigenlijke uitvoering van Van Werk Naar Werk VWNW beleid? naar voorwaarden ontslag. Enidanneke Bekijk details. Oneigenlijke uitvoering van Van Werk Naar Werk VWNW beleid?
Akkoord structureel VWNW-beleid rijksambtenaren Ambtenarensalaris.nl.
Home / Rijksoverheid / Akkoord structureel VWNW-beleid rijksambtenaren. Akkoord structureel VWNW-beleid rijksambtenaren. 12 juni 2017 Er is een structureel van-werk-naar-werk-beleid VWNW voor rijksambtenaren. De afspraken uit het nieuwe beleid worden nu structureel in de cao opgenomen. Met het bereiken van dit akkoord, kunnen de onderhandelingen voor een nieuwe cao worden hervat.

Contacteer ons